TEATR-KREATYWNOŚĆ-WIZERUNEK-MOTYWACJA-ZESPÓŁ

Zadaniem Warsztatów MAMM jest przygotowanie performace'u na zamówienie. Praca nad show obejmuje szereg działań warsztatowych: od kreacji tekstów, przez improwizację i dramę, po prezentację tekstu, a nawet rejestrację video (mini film). Podczas warsztatów pracujemy nad konkretnym problemem: współdziałaniem, wytrwałością, konfliktem, budowaniem korzystnej samooceny. Celem procesu warsztatowego jest rozwój następujących kompetencji: 

 • autoprezentacji, korzystnego wizerunku w mediach i w życiu
 • kreatywności
 • integracji w grupie
 • opanowania stresu
 • rozwiązywania konfliktowych sytuacji
 • motywacji do działania

Przede wszystkim chodzi o wyjście ze schematycznych rozwiązań i utartych ścieżek!

ISTOTA I PLAN DZIAŁAŃ:

Wszystkie zajęcia bazują na teatrze jako metodzie, na tekstach literackich, wykreowanych sytuacjach, grze. Zasadą warsztatów jest też indywidualne opracowywanie programu, które uwzględnia Państwa potrzeby i oczekiwania. Po ich zdiagnozowaniu przedstawiamy propozycję scenariusza programu. Poniżej przedstawiona jest lista zagadnień, nad którymi pracujemy. Istnieje możliwość pracy tylko nad wybranymi spośród wskazanych punktów.

Każdy program to inaczej teatralne próby prowadzące do premiery. Każda próba poświęcona zostaje innym aspektom, które można podzielić na:

 • warsztaty myślenia twórczego i warsztaty budowania historii - trening sposobów budzenia kreatywności  i gospodarowania nią (wg E. De Bono, M. Wojtyszko), jak również ćwiczenia konstruowania komunikatywnej i efektownej narracji, przydatnej podczas wystąpień publicznych. "Prezentacja jako monodram albo one man show". Zajęcia praktyczne, zwieńczone napisaniem tekstu/tekstów przez uczestników.
 • warsztaty wizerunku i pracy z kamerą - uświadomienie swoich mocnych stron, zidentyfikowanie obszarów do korekty, wzmocnienie poczucia pewności siebie i własnej atrakcyjności, nabycie umiejętności właściwej prezentacji w mediach.Zajęcia praktyczne, polegające na prezentowaniu przez uczestników przed kamerą napisanych przez siebie tekstów.
 • prezentacja tekstu dramatycznego - trening aktorski, zwieńczony pokazem - wyreżyserowanym czytaniem dramatu przed zebraną publicznością. Prezentacja może obejmować kostium, maski, charakteryzację. Stopień zaawansowania oprawy artystycznej zależy od potrzeb i możliwości Uczestników.
 • praca nad głosem i dykcją - nauka poprawnego mówienia w sposób interesujący i przyciągający uwagę. Ćwiczenia na dykcję i impostację.
 • improwizacje sytuacyjne na podany temat, związany z zadaniem lub problemem, wobec którego grupa stoi w sytuacji realnej. Improwizacja prowadzi do zrozumienia problemu i przyjęcia właściwej strategii działania (metoda dramy, metoda Meisnera). Improwizacja jest dodatkowym narzędziem w uatrakcyjnieniu performance'u.
 • praca z ciałem jako aktorem – sprzymierzeńcem - trening mowy ciała, plastyki ruchu i gestu publiczności (phisical theatre, teatr chórowy). Dodaje wyrazistości uczestnikom performance'u.

Przykładowe programy zajęć:

1. Warsztaty jednodniowe: warsztaty, podczas których wybieramy jeden obszar rozwoju i jedną metodą pracy, np. warsztaty improwizacji, dramy, myślenia twórczego, wizerunku (2 x 4 godziny = 8 godzin). Pokaz i omówienie na zakończenie pracy.

2. Warsztaty dwudniowe: pracujemy nad dwoma zagadnieniami i dwiema lub trzema metodami (4 x 4 godziny = 16 godzin). Pokaz i omówienie na zakończenie pracy.

3. Warsztaty 3-5 dniowe: rozbudowany cykl warsztatowy, zorientowany na więcej problemów, uwzględniający indywidualne konsultacje, zakończony performance.

4. Warsztaty cykliczne: warsztaty indywidualne lub grupowe, powtarzające się (1-2 razy w tygodniu). Każdy z nich polega na systematycznej pracy jedną lub dwiema metodami (np. próby do wspólnego wystawienia sztuki, cykl ćwiczeń dramowych, cykl ćwiczeń improwizacji).

Dostępna jest prezentacja poszczególnych metod pracy podczas naszych warsztatów otwartych. Serdecznie zapraszamy!


TEATR JAKO METODA:

 • otwiera i odkrywa. Działania teatralne zwracają uwagę uczestników na ich nieuświadomione możliwości. 
 • zmusza uczestników do wyjścia ze schematu myślenia i zachowania. W sposób oryginalny i nieinwazyjny  uczestnicy odnajdują w sobie ukryte talenty i trenują nowe sposoby reakcji. 
 • bawi i intryguje. Działania teatralne stanowią interesującą odmianę dla standardowych szkoleń.
 • prowadzi do pokazu-spektaklu, który stanowi najlepszą okazję do wypróbowania nowo zdobytych umiejętności. 
 • wprowadza unikalną jakość artystyczną. Wysoki poziom  warsztatów sprawia, że nie tylko proces uczenia się, ale także sam pokaz wieńczący warsztaty, przynoszą Uczestnikom poczucie satysfakcji, zachwytu, wspólnoty i sensu. Zajęcia prowadzone są przez artystów odnoszących sukcesy w profesjonalnych teatrach. 
 • jest zorientowany na uzyskanie konkretnych efektów. Opieka profesjonalnego trenera personalnego zapewnia koncentrację na osiągnięciu konkretnego, merytorycznego celu.

UCZESTNICY:

Warsztaty skierowane są do grup, jak i do osób indywidualnych.

W przypadku działań zespołowych Warsztaty przeznaczone są dla grup do 10 osób, ze względu na konieczność indywidualnego traktowania uczestników. Przebieg, temat i proporcje czasowe poszczególnych zajęć dostosowywane są do potrzeb uczestników i uzależnione są od Państwa zamówienia.

POKAZ/ PERFORMANCE:

Zajęcia, bez względu na przyjętą formę, zwieńczone zostają pokazem: przedstawieniem teatralnym, prezentacją lub występem, podczas których uczestnicy sprawdzają i pokazują widzom efekt swojej pracy. Performance ma także właściwości integrujące i stanowi okazję do wspólnego przeżywania radości z powodu uzyskania nowych kompetencji w tak niekonwencjonalny sposób.

Istnieje możliwość dokumentacji video procesu warsztatowego i pokazu.

Zapraszamy do wzbogacającej przygody z Teatrem.

Mają Państwo pytania? Zapraszamy do kontaktu.